top of page
 • Writer's pictureMedon

šŸ‘€ Ko Ä·ermeņa masas indekss var pateikt un ko ne?

Updated: Jun 13, 2023


Ķermeņa masas indekss (ĶMI) palÄ«dz ātri un vienkārÅ”i noteikt, vai tava Ä·ermeņa masa iekļaujas veselÄ«gos rāmjos, un prognozēt dažādu veselÄ«bas problēmu risku.
Photo by Siegfried Poepperl on Unsplash

Ķermeņa masas indekss (ĶMI) palÄ«dz ātri un vienkārÅ”i noteikt, vai tava Ä·ermeņa masa iekļaujas veselÄ«gos rāmjos, un prognozēt dažādu veselÄ«bas problēmu risku. Uzzini, kā aprēķināt ĶMI, ko tas var pastāstÄ«t, kādi aspekti netiek ņemti vērā, un kādas ir alternatÄ«vas!

Ā 

Ķermeņa masas indeksa aprēķināŔana

ĶMI aprēķina, dalot Ä·ermeņa svaru ar garumu, kas kāpināts kvadrātā, jeb ĶMI = svars (kg) / augums (m)2. Par veselÄ«gu ĶMI uzskata skaitli starp 18,5 un 24,9, bet jāņem vērā, ka Å”is aprēķins neattiecas uz bērniem, grÅ«tniecēm, sportistiem, robeža var atŔķirties dažādu etnisko grupu piederÄ«gajiem. Tradicionāli ĶMI iedala Ŕādās kategorijās:

 • ĶMI zem 18,5 ā€“ pazemināts Ä·ermeņa svars

 • ĶMI starp 18,5 un 24,9 ā€“ normāls Ä·ermeņa svars

 • ĶMI starp 25 un 29,9 ā€“ paaugstināts Ä·ermeņa svars

 • ĶMI virs 30 ā€“ aptaukoÅ”anās.

Paaugstināts Ä·ermeņa svars vai aptaukoÅ”anās var norādÄ«t uz paaugstinātu risku saskarties ar tādām veselÄ«bas problēmām kā sirds un aknu saslimÅ”anas, paaugstināts asinsspiediens un holesterÄ«na lÄ«menis, otrā tipa diabēts, miega apnoja un žultsakmeņi. Taču tā nav diagnoze, tikai brÄ«dinājuma signāls!

Ā 

Ķermeņa masas indeksa trūkumi

ĶMI ir ātrs un ērts bezmaksas veids, kas palÄ«dz aprēķināt Ä·ermeņa tauku masu un prognozēt ar to saistÄ«tos veselÄ«bas riskus. Lai gan tas ir noderÄ«gi, ĶMI nav paredzēts precÄ«zas diagnozes noteikÅ”anai, jo neņem vērā vairākus aspektus:

 1. Dzimumu. Sievietēm vidēji ir proporcionāli lielāks ķermeņa tauku daudzums, ko ĶMI neņem vērā. Tādā veidā rādītājs var būt normas robežās, bet tauku masa tomēr pārsniegt vēlamo;

 2. Vecumu. ĶMI nav precÄ«zi izmantojams bērnu, jaunieÅ”u un senioru veselÄ«bas risku prognozÄ“Å”anai;

 3. Muskuļu masu. Muskuļi un kauli ir blÄ«vāki nekā tauki, tādēļ cilvēkiem ar lielāku muskuļu masu var uzrādÄ«ties nepamatoti augsts ĶMI, savukārt cilvēkiem ar mazu muskuļu masu ā€“ nepamatoti zems;

 4. Ķermeņa tauku novietojumu. Veselībai bīstamāki ir tauki, kas izvietoti ap vidukli, nekā tie, kas atrodas uz gurniem un ciskām.

Ā 

Ķermeņa masas indeksa alternatīvas

Ja nepiecieÅ”ams aprēķināt Ä·ermeņa tauku masu un ar to saistÄ«tos veselÄ«bas riskus, visnoderÄ«gāk bÅ«s doties pie uztura speciālista, kas var izmantot daudzvedÄ«gākas un uzticamākas metodes. Kā ĶMI alternatÄ«vas var izmantot, piemēram:

 1. Vidukļa apkārtmēra noteikÅ”anu. Tauku uzkrāŔanās viduklÄ« var palielināt sirds slimÄ«bu un otrā tipa diabēta risku. Sievietēm uz palielinātu risku norāda vidukļa apkārtmērs, kas ir lielāks par 90 cm, bet vÄ«rieÅ”iem ā€“ 100 cm;

 2. Ādas kroku mērÄ«Å”anu. Vairākās Ä·ermeņa vietās ar Ä«paŔām knaiblēm tiek noteikts kroku biezums, pēc tam Å”ie mērÄ«jumi tiek ievadÄ«ti formulā, lai noteiktu Ä·ermeņa tauku procentu;

 3. Viedo svaru izmantoÅ”anu. SÅ«tot cauri Ä·ermenim vājus elektriskos signālus, Ä«paÅ”i tam paredzēti svari spēj noteikt tauku masu. Taču jāņem vērā, ka precÄ«ziem mērÄ«jumiem nepiecieÅ”ams, lai tiktu uzņemts vienāds Å«dens daudzums ā€“ sveries vienā un tajā paŔā diennakts laikā un ievēro, lai katru reizi bÅ«tu uzņēmis lÄ«dzÄ«gu Ŕķidruma daudzumu.

Ā 

Galvenais, ko vērts atcerēties ā€“ ĶMI nav brÄ«nummetode. Ja bažas rada Ä·ermeņa svars vai vēlies lÄ«dzsvarotas, veselÄ«gas un pilnvērtÄ«gas attiecÄ«bas ar ēdienu un savu Ä·ermeni, piesakies uz attālināto vizÄ«ti pie uztura speciālista! Medon online konsultācijas sniedz RÄ«gas Stradiņa universitātes lektore un Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas biedre ar 10 gadu pieredzi Eva Kataja un uztura speciāliste Guna Rijkure, kas palÄ«dzēs izveidot uztura plānu ne tikai svara korekcijai, bet konsultē par uzturu arÄ« gastroenteroloÄ£isku, onkoloÄ£isku, sirds un asinsvadu slimÄ«bu gadÄ«jumos. Sper soli un piesakies uz online vizÄ«ti pie uztura speciālista!

bottom of page